Privacybeleiden
bescherming van persoonsgegevens

De BERKEM Group doet er alles aan om het beste niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

Wie verzamelt uw persoonlijke gegevens?

De datacontroller die op de site www.koalib.eu is geïmplementeerd, is:
De BERKEM Groep, bestaande uit BERKEM SAS, met het hoofdkantoor in Le Marais Ouest, 24680 Gardonne, en BERKEM DEVELOPPEMENT S.A.S., met het hoofdkantoor in Rue Jean Duvert 20, 33290 Blanquefort.

De BERKEM-groep verbindt zich als verwerkingsverantwoordelijke om te voldoen aan de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden met betrekking tot geautomatiseerde gegevensverwerking persoonsgegevens evenals de verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 vanaf de toepassing ervan op 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de vrij verkeer van deze gegevens (Algemene GDPR-gegevensbeschermingsregels).

Aan wie worden uw persoonsgegevens doorgegeven?

Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan de medewerkers van de BERKEM Group. Persoonlijke informatie (achternaam, voornaam, e-mailadres) wordt niet gepubliceerd op de website www.koalib.eu

Met welk doel verwerken wij uw verzamelde persoonlijke gegevens?

De BERKEM Groep is verplicht om persoonlijke gegevens van haar internetgebruikers te verzamelen en vast te leggen om de volgende handelingen uit te voeren:
Sitenavigatie en -beheer en traceerbaarheid van gebruikersverzoeken.
Preventie en bestrijding van computerfraude.
Verbeterde navigatie op de site.
Levering van bestelde producten.
Antwoorden op vragen en verzenden van informatie.
In geen geval worden uw persoonlijke gegevens gebruikt en / of opgeslagen voor andere doeleinden dan de eerder genoemde.
De BERKEM-groep is van mening dat alle bovengenoemde bewerkingen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze diensten.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Medialibs – 1 rue Célestin Freinet 44200 NANTES.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

De bewaartermijn van persoonsgegevens is afhankelijk van het verwerkte verzoek. De BERKEM-groep verbindt zich ertoe om persoonsgegevens niet langer op te slaan dan nodig is voor het verlenen van de dienst, plus de bewaartermijn die wordt opgelegd door de regels die van toepassing zijn op het gebied van wettelijke verjaring.

Wat zijn uw rechten om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens en hoe deze uit te oefenen?

Elke natuurlijke persoon die de dienst gebruikt, heeft het recht om zijn rechten op toegang, rectificatie, verzet en verwijdering van de gegevensverwerking uit te oefenen in overeenstemming met de artikelen 38 tot 40 van de wet van 6 januari 1978. In toepassing van de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 kan de natuurlijke persoon vanaf 25 mei 2018 zijn recht uitoefenen om de verwerking, het wissen van zijn gegevens en de overdraagbaarheid te beperken.
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend met de BERKEM-groep, die op de volgende manier persoonsgegevens heeft verzameld, door ons te schrijven:
Per post:
Groupe BERKEM – 20 rue Jean Duvert, 33290 Blanquefort.

De BERKEM Groep zal binnen maximaal 1 maand na de uitoefening van het recht een reactie sturen.
Bij een onbevredigend antwoord kan de betrokkene de CNIL raadplegen